Skip to content

Adatvédelmi tájékoztató

A www.donaszi.hu weboldal (kezelője Donászi Franciska, továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen tájékoztató elsősorban a hírlevél feliratkozók személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Eme lap tartalma leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az eme oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor különös tekintettel lett figyelembe véve a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat?

Az Ön adatait a www.donaszi.hu tulajdonosa, Donászi Franciska kezeli.

Neve: Donászi Franciska (a www.donaszi.hu weboldal kezelője)
Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: donaszi@donaszi.hu

2. Milyen adatokat gyűjtök és kezelek?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Jelen vagyok a közösségi oldalakon Donászi Franciska néven. Ezen a felületen is lehet személyes üzenetet küldeni nekem.Ekkor olyan személyes adatait ismerem meg, amit a nyilvános adatlapján megadott, illetve amit önként a rendelkezésemre bocsájt.

Ha kedveli vagy követi bármely oldalamat, a nevén kívül a nyilvános profilját, nyilvános megosztásait és a hozzászólásait látom a hozzájárulása alapján. Közösségi oldalaimon bemutatom a blog cikkeit, véleményt cserélünk ezekről.

Személyes adatokat nem gyűjtök ezekről az oldalakról. Amíg vissza nem vonja az oldal kedvelését, követését, vagy amíg meg nem szüntetjük az oldalt, addig láthatom a személyes adatait.

Ha szeretné visszavonni a hozzájárulását, Facebookon kattintson a „Mégsem tetszik ez az oldal”/”Unfollow” gombra! Egyéb közösségi oldalaimon is megtalálja a követés leállítására irányuló parancsot. A saját hozzászólásait, nyilvános megosztásait bármikor törölheti. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

A www.donaszi.hu minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat.

A weboldalon a látogató email hírlevél-regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

  • név
  • elektronikus levélcím
  • rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

A személyes adatok kezelésének célja:

a felhasználóval való kapcsolattartás;
a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
felhasználói elégedettség tesztelése és mérése;
az e-mail hírlevélre feliratkozók számára hírlevél értesítések küldése.
Célja az alábbi fő irányokban történő adathasználat:

a) Feliratkozhat a honlap hírlevél rendszerére és kezelheti feliratkozásait, például:

Új tartalmakat érintő értesítések (emailen keresztüli értesítés) küldése
Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani az eDM-eket, vagyis kereskedelmi ajánlatot vagy értesítési témájú tartalmazó megkereséseket, az összes e-mail levélben szereplő leiratkozás linkre kattintva teheti meg

b) Vélemény nyilvánítás és hozzászólás lehetőségének biztosítása az oldal tartalmára vonatkozóan.

Megoszthatja velem véleményét, gondolatait az egyes blogbejegyzések alatt elhelyezett űrlap segítségével. A felsorolt adatokat – Avatar, név (nicknév), e–mail cím, IP cím – a hozzájárulása alapján kezelem és azért kérem el, mert szeretném kiszűrni a spam-eket, a robotok általi hozzászólást, valamint a kommentelőket is így tudjuk egymástól megkülönböztetni.

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. A hozzájárulás visszavonható a donaszi@donaszi.hu e-mail címre küldött e-maillel és törölni fogjuk a hozzászólást, valamint a nevet és e-mail címet. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

4. Az adatkezelés ideje

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az donaszi@donaszi.hu e-mail címen, Donászi Franciskának címezve lehet bejelenteni.

Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

Nyilvános elektronikus levelezési címemre, a donaszi@donaszi.hu-ra küldött üzenetnél megismerem a nevét, az e-mail címét és minden további személyes adatot, amelyet az üzenetben elhelyezett. A hozzájárulása alapján kezelem ezeket az adatokat, azért, hogy kezdeményezésére írásban beszélgetést folytassunk.

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a donaszi@donaszi.hu e-mail címre küldve, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogom az üzenetet, amelyről másolatot nem tartok meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Ha a kommunikáció megszakad közöttünk, a levelet törölni fogom a rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább hat havonta megejtek.

5. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél számára, azokat bizalmasan kezelem.

6. Az adatok biztonsága

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére.

7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésbe:

Email küldő szolgáltató: MailChimp
Cégnév: The Rocket Science Group, LLC
Elérhetőség: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
Adatvédelmi tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/

(Hozzáférés a hírlevélre feliratkozott természetes személyek listájához, a nevekhez és a-mail címekhez, a felületet biztosítja a szolgáltatáshoz, más adatkezelési műveletet a személyes adatokon nem végez).

Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
Gmail
Google Drive
Google Docs
Google Analytics (adatvédelmi elvei)
Továbbá a Chrome böngésző

A tárhely-szolgáltató:
Cégnév: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Elérhetőség: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Adatvédelmi tájékoztató: https://webhosticon.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

8. Cookie tájékoztató

A süti, angolul “cookie” egy apró adat a számítógépen vagy egyéb eszközökön, amelyet a webszerverek helyezhetnek el. Kizárólag adatokat tartalmaznak, tehát nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat vagy kémprogramokat és nem férnek hozzá a merevlemezeden tárolt adatokhoz.

Mire használhatóak?

Ezek a kis méretű adatok teszik lehetővé az Ön által használt eszközök azonosítását, így releváns tartalom megjelenítését. A segítségükkel működik a ki- és bejelentkezés, munkamenet kezelés. Egyszerűbb böngészést és magasabb felhasználói élményt biztosíthatok a segítségükkel. Anonim látogatottsági statisztikák mérésére is alkalmas, melyeket szintén a felhasználói élmény javításának céljából használunk.

Milyen sütiket használok?

Jelen weboldalon elsősorban a Google Analytics helyez el sütiket anonim látogatottsági statisztikák mérésének céljából. A weboldal alapjául szolgáló WordPress egy olyan sütit helyezhet el, melynek célja a sütik böngésző általi engedélyezettségének detektálása. A következő linken található plug-in segítségével megakadályozhatja, hogy a Google feldolgozza a blog látogatásának adatait: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A Facebook Inc. hirdetési kampányainak követéséhez a Facebook Pixel-t használom. A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Ha szeretné elutasítani a weben a Facebooktól és a rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresse fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön kell elvégeznie mindegyik ön által használt böngészőben.

A weboldal további sütiket is elhelyezhet, melyek biztonsági célokat és a felhasználói élmény javítását szolgálják.

9. Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal

a. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha igen, tájékoztatom, miért kezelem ezeket, milyen adatokat kezelek, kinek adom át, meddig tárolom, milyen egyéb jogokat biztosítok önnek, hol tehet panaszt stb.

b. Helyesbítéshez való jog

Ha elírtam a nevét, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatot, kérésére helyesbítem, vagy kiegészítem azokat.

c. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törlöm az összes személyes adatot, ha visszavonta a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésemhez, vagy ha már nincs szükségem az adatokra abból a célból, amiért elkértem.

Ha jogalap nélkül kezeltem egy személyes adatot, szintén törölni fogom.

A jogos érdeken alapuló adatkezelésem ellen tiltakozhat, adatai törlésre kerülnek.

d. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja, nem kezelem pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Ha jogalap nélkül kezelek önről személyes adatot, törlés helyett a korlátozást is kérheti.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnék egy adatot, de önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzam még kicsit.

Ezekben az esetekben csak tárolnom szabad az adatokat.

e. Automatizált döntéshozatal

Nem folytatok automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így olvasóimra nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

10. Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezelem a személyes adatait, örömmel segítek és nyomban javítjuk a szabálytalanságot. Ide várom az üzenetet: donaszi@donaszi.hu

Ha nem velem szeretné megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhely szerinti törvényszékre kell benyújtani a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

11. Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.

A tájékoztató nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban, mindenkire egyformán kötelező tartalmat. A tájékoztatás elkészítésekor figyelembe vettem és irányadónak tekintem a nem részletezett kérdésekben a következő forrásokat:

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny (a jogtáras változatot nem tudjuk ide belinkelni)

3. a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

4. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

5. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.)

http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf

A weboldal cookie-kat használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassa. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás